FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

पाँचखाल नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक नीति, बजेट तथा कार्यक्रम

पाँचखाल नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक नीति, बजेट तथा कार्यक्रम, २०७६

पाँचखाल नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को वार्षिक नीति, बजेट तथा कार्यक्रम, २०७५

नगर प्रमुख महेश खरेलले प्रस्तुत गर्नु भएको आ.व. २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम, २०७५