FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

पाँचखाल नगरपालिकाको आ.व. २०७९_८० को लागि प्रस्तावित विनियोजन विधयेक विनियोजन विधयेक_२०७९

पाँचखाल नगरपालिका_२०७८ साल असार महिनाको खर्चको फाँटबारी

पाँचखाल नगरपालिकाको आ.व. २०७८_०८९ को लागि प्रस्तावित विनियोजन विधयेक

पाँचखाल नगरपालिकाको आ.व. २०७८_०८९ को नीति तथा कार्यक्रम