FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

पाँचखाल नगरपालिकाको जेष्ठ महिनाको आय व्यय विवरण सार्वजनिक गरिएको_२०८१_०३_०७

सम्पत्ति कर, भूमि कर, व्यवसाय कर, बहालकर लगायतका कर बुझाउने बारेको अत्यन्त जरूरी सूचना_२०८१_०३_०७

पाँचखाल नगरपालिकासँगको समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न इच्छुक सङ्घ संस्थाहरुले वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट पेश गर्ने बारेको सूचना_२०८१_०३_०६

पाँचखाल नगरपालिका भित्र संचालित सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विधालयहरुलाई गर्मी विदा सम्बन्धी सूचना_२०८१_०२_३२