FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सूचना, प्रकाशित हिमालय टाइम्स, २०७७/०८/०४

अनुदानको मल विक्रेता सूचीमा दर्ता भएका सहकारी फर्म र कम्पनीहरुको प्रमाण पत्र लिन आउने सम्बन्धी सूचना, २०७७/०७/२८

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाइको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना,२०७७/०७/२८

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम (CBR) सम्बन्धी सूचना, २०७७/०७/२८