FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कोभिड-१९ सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना, २०७८/०४/१९

अन्तरिक आय तर्फको पुन: शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना_प्रकाशित काभ्रे सन्देश साप्ताहिक_२०७८/०४/१८

कोरोना विरुद्धको Vero-cell खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना, २०७८/०४/१८

प्रधानाध्यापक नियुक्ति गरी जानकारी दिनु हुन_श्री सामुदायिक विद्यालयहरु सबै_पाँचखाल नगरपालिका, २०२७८/०४/१५