FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

स्पष्ट पारिएको बारे_२०८०_०२_२१

पाँचखाल नगरपालिकाको स्वास्थ्य सम्बन्धी तथ्यांक संकलन नियुक्तिको अन्तिम योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना_२०८०_०२_१८

पाँचखाल नगरपालिकाको स्वास्थ्य सम्बन्धी तथ्यांक संकलन नियुक्तिको लागि प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूचा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना_2080_02_14

पाँचखाल नगरपालिकाको स्वास्थ्य सम्बन्धी तथ्यांक संकलन नियुक्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना_म्याद थप_2080_02_09