FAQs Complain Problems

समाचार

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
शिव प्रसाद हुमेगाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन शाखा humegaishiva@gmail.com ९८५१२५००३१
दिनानाथ पन्थी अधिकृतस्तर (दशौं) शिक्षा शाखा panthidn@gmail.com ९८४७०३०५११
उदय प्रसाद कोइराला अधिकृतस्तर आठौं शिक्षा शाखा koiralaudaya074@gmail.com ९८४१२८५३६०
दत्त प्रसाद गौतम पशु विकास अधिकृत (अधिकृतस्तर आठौं) पशुपन्छी शाखा dpgautam5khal@yahoo.com ९८४१४१४००१
खाली रहेको लेखा अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौं) आर्थिक प्रशासन शाखा
राजेश बन्जारा शाखा अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौं) प्रशासन शाखा rajeshdeshpremi@gmail.com ९८४९०११७८०
उज्वल अधिकारी सि.अ.हे.व. स्वास्थ्य शाखा ९८५१००६०२६
विष्णु प्रसाद गौतम सि.अ.हे.व. स्वास्थ्य शाखा bishnugautam728@gmail.com ९८५११२९६२७
कपिलदेव भट्ट इन्जिनियर (अधिकृतस्तर छैठौं) योजना शाखा kdb.panchkhalmun@gmail.com ९८४३१३०६३३, ९८५८७५०९८५
नारायण कुमार राई स्रोत व्यक्ति शिक्षा शाखा ९८४१५१०७६३
धन बहादुर बस्नेत स्रोत व्यक्ति शिक्षा शाखा ९८४१४३५८४५
गौतम पराजुली इन्जिनियर (अधिकृतस्तर छैठौं) योजन शाखा ९८४४१९४८०१
कल्याण प्रसाद सुबेदी अधिकृतस्तर छैठौं सामाजिक सुरक्षा शाखा kalyansubedi32@gmail.com ९८४१३६५८३२
ईश्वर प्रसाद अधिकारी वाली विकास अधिकृत (अधिकृतस्तर छैठौं) कृषि शाखा ९८४१६७४४५५
रामेश्वर श्रेष्ठ कृषि प्रशारण अधिकृत (अधिकृतस्तर छैठौं) कृषि शाखा ९८४१००७९६४
दिनेश चौहान ईलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्यूनिकेसन ईन्जिनियर सूचना तथा प्रविधि शाखा ito.panchkhalmun@gmail.com ९८४१५२६५८३
मन्दिरा अधिकारी कानूनी सल्लाहकार कानून शाखा ९८४१३८७१००
निर्मला महर्जन रोजगार संयोजक रोजगार संयोजक शाखा ९८४३६७५८९०
सुबिता ढुंगाना सूचना अधिकारी सुचना तथा प्रशासन शाखा panchkhalmun.notice74@gmail.com ९८४१७४५८८८
राजेन्द्र तिमल्सिना सव.इन्जिनियर योजना शाखा rajendratimalsinapanchkhal@gmail.com ९८४१००६२२७
पुष्पमाया दनुवार बरिष्ठ राजश्व सहायक राजश्व शाखा ९८४९०१३३०४
शुशिला पाठक लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४१५२८००४
प्रसन्न सिपखान सहायकस्तर पाँचौं प्रशासन शाखा ९८४१६२१०९३
चन्द्र प्रसाद सापकोटा सव. ओभरसियर योजना शाखा csapkota16@gmail.com ९८५११५०१९६
गणेश सापकोटा अमिन योजना शाखा ९८४९५७९९६२
पदम कुमार दनुवार सहायक कम्पुटर अपरेटर सामाजिक सुरक्षा तथा कम्पुटर शाखा ९८४११०२४९६
मिलन कार्की सह-लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा karukimiraan@gmail.com ९८५११६९६३४