FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
शिव प्रसाद हुमेगाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन शाखा humegaishiva@gmail.com ९८५१२५००३१
दिनानाथ पन्थी अधिकृतस्तर (दशौं) शिक्षा शाखा panthidn@gmail.com ९८४७०३०५११
उदय प्रसाद कोइराला अधिकृतस्तर आठौं शिक्षा शाखा koiralaudaya074@gmail.com ९८४१२८५३६०
हेम प्रसाद मिश्र लेखा अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौं) आर्थिक प्रशासन शाखा mishrahemprasad2075@gmail.com ९८४९२६६१७४
कपिलदेव भट्ट इन्जिनियर (अधिकृतस्तर छैठौं) योजना शाखा kdb.panchkhalmun@gmail.com ९८४३१३०६३३, ९८५८७५०९८५
उज्वल अधिकारी सि.अ.हे.व. स्वास्थ्य शाखा ९८५१००६०२६
विष्णु प्रसाद गौतम सि.अ.हे.व. स्वास्थ्य शाखा bishnugautam728@gmail.com ९८५११२९६२७
ईश्वर प्रसाद अधिकारी वाली विकास अधिकृत (अधिकृतस्तर छैठौं) कृषि शाखा ९८४१६७४४५५
कल्याण प्रसाद सुबेदी अधिकृतस्तर छैठौं योजना/सामाजिक सुरक्षा शाखा kalyansubedi32@gmail.com ९८४१३६५८३२
गणेश प्रसाद खरेल अधिकृतस्तर छैठौं वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा ९८४१८४४६२७
धन बहादुर बस्नेत स्रोत व्यक्ति शिक्षा शाखा ९८४१४३५८४५
नारायण कुमार राई स्रोत व्यक्ति शिक्षा शाखा ९८४१५१०७६३
दिनेश चौहान सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना तथा प्रविधि शाखा ito.panchkhalmun@gmail.com ९८४१५२६५८३
निर्मला महर्जन रोजगार संयोजक रोजगार संयोजक शाखा ९८४३६७५८९०
सुबिता ढुंगाना सूचना अधिकारी सुचना तथा प्रशासन शाखा panchkhalmun.notice74@gmail.com ९७६२८८८८५८
राजेन्द्र तिमल्सिना सव.इन्जिनियर योजना शाखा rajendratimalsinapanchkhal@gmail.com ९८४१००६२२७
पुष्पमाया दनुवार बरिष्ठ राजश्व सहायक राजश्व शाखा ९८४९०१३३०४
पुण्य देवी श्रेष्ठ सहायक पाँचौ महिला बालवालिका शाखा ९८४१८९९९३७
गंगा कुमारी रावल प्राविधिक सहायक शिक्षा शाखा ९८४८४२४६६१
शुशिला पाठक लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४१५२८००४
चन्द्र प्रसाद सापकोटा सव.इन्जिनियर योजना शाखा csapkota16@gmail.com ९८५११५०१९६
गणेश सापकोटा अमिन प्राविधिक शाखा ९८४९५७९९६२
पदम कुमार दनुवार सहायक कम्पुटर अपरेटर सामाजिक सुरक्षा तथा कम्पुटर शाखा ९८४११०२४९६
सम्झना मैनाली सहायक चौथो कृषि तथा सहकारी शाखा ९८४९२६९९८९
पवन सापकोटा सहायक स्तर (तेस्रो) जिन्सी शाखा pawansapkota8899@gmail.com ९८४१९१३६९१
सिता कुमारी तामाङ एम. आई. एस अपरेटर पञ्जिकरण सेवा ईकाइ ९८४११०००५९
सुनयना थपलिया एम. आई. एस अपरेटर पञ्जिकरण सेवा ईकाइ ९८६०७९९३१६
पवन गौतम कम्पुटर सहायक नगर प्रमुखको सचिवालय ९८५१००६००५
गोमा खरेल फिल्ड सहायक पञ्जिकरण सेवा ईकाइ ९८६०८०४१०४
समिर मुस्याजू प्राविधिक सहायक(प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम) रोजगार संयोजक शाखा ९८४३४४५५५५
निर्मला दनुवार सामाजिक परिचालक (पशु प्राविधिक) पशुपंक्षी तथा पशु शाखा ९८५११५३४१७
सुर्यमाया दनुवार बरिष्ट उद्धम विकास सहजकर्ता मेड्पा कार्यक्रम ९८४९३१५९०७
भवानी न्यौपाने उद्धम विकास सहजकर्ता मेड्पा कार्यक्रम ९८६५५९५४१०