FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना_प्रकाशित_आर्थिक दैनिक_२०७९_१०_१९

प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने तथा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने आसयको सूचना_प्रकाशित राजधानी दैनिक_२०७९/१०/०५

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना_प्रकाशित राजधानी दैनिक_२०७९_०९_३०

शिल कोटेशनको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना_प्रकाशित राजधानी दैनिक_२०७९_१०_०१