FAQs Complain Problems

मिति २०७९_०४_३१ गते प्रकाशित सूचनाको विज्ञापन नं. १/२०७९/८० किसान सूचीकरण सहजकर्ता (गणक) पदका लागि स्वीकृत नामावली प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता मिति तोकिएको सम्बन्धमा_२०७९_११_२५