FAQs Complain Problems

पाँचखाल नगरपालिकाको वडा नं. ३ र ६ लाई समेटी बन्न लागेको GREEN SMART CITY को विषयमा पाँचखाल नगरपालिकाका नगर प्रमुख, जन प्रतिनिधि, NIIFRA BANK का प्रतिनिधि तथा न.पा कर्मर्चारीहरु बिच भएका छलफलका केहि दृश्य_२०७९/०४/१३