FAQs Complain Problems

कोभिड-१९ विरुद्धको जे एण्ड जे (Janssen AD26COV2.s Vaccine) खोप लगाउने सम्बन्धी पाँचखाल नगरपालिकाको अत्यन्त जरूरी सूचना, २०७८/०४/०५