सूचना तथा समाचार

वडा कार्यालयमा Retaining Wall निर्माण सम्बन्धी वोलपत्र आव्हानको सूचना, २०७५/०६/०९

विश्व रेविज दिवस-२०७५ को सूचना, २०७५/०६/०९

सूचन! सूचना!! सूचना!!!

पाँचखाल नगरपालिकाको सडक मर्मत सम्भार उपयोग शुल्क संकलन, आन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृति सम्बन्धी आसयको सूचना, २०७५/०५/२९

पाँचखाल नगरपालिकाको सडक मर्मत सम्भार उपयोग शुल्क संकलन, आन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान समब्धी सूचना, २०७५/०५/१२