FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

पाँचखाल नगरपालिका – खर्कचौर सडक मर्मत तथा वडा नं. २ भवन मर्मत को वोलपत्र आव्हानको सूचना, २०७६/०६/१५

पाँचखाल नगरपालिका – २, तिनकुने सडक मर्मतको वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना, २०७६/०६/१५

विज्ञापन कर संकलन सम्बन्धी दरभाउपत्र पुन आव्हानको सूचना, दोस्रो पटक प्रकाशित नयाँ पत्रिका, २०७६/०५/०४

तिनकुने – २ नं. वडा कार्यालय सडक मर्मतसम्भार सम्बन्धी वोल्पत्र आव्हानको सूचना, २०७६/०५/०२