FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

विद्युतीय खरिद प्रणाली (e-GP) मा बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धि जरूरी सुचना, २०७६/१२/१८

पाँचखाल नगरपालिकाको सडक मर्मत तथा स्तरोन्नती सम्बन्धी पुन-वोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना, प्रकाशित कारोबार दैनिक, २०७६/११/११

पाँचखाल नगरपालिकाको विभिन्न सडकको वोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना, प्रकाशित नेपाल समाचारपत्र, २०७६/११/१६

पाँचखाल नगरपालिका वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना_नगरपालिका भवन तल्ला थप र डेस्कटप कम्पुटर खरिद, प्रकाशित नागरिक दैनिक, २०७६/११/१५