सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

वडा कार्यालयमा Retaining Wall निर्माण सम्बन्धी वोलपत्र आव्हानको सूचना, २०७५/०६/०९

पाँचखाल नगरपालिकाको सडक मर्मत सम्भार उपयोग शुल्क संकलन, आन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान समब्धी सूचना, २०७५/०५/१२

पाँचखाल नगरपालिकाको सुनकोशी नदी किनारको वालुवा संकलन एवं, बिक्रि, अन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना, अन्नपुर्ण राष्ट्रिय दैनिक, २०७५/०५/१२

विज्ञापन कर संकलन सम्बन्धी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना, पलाञ्चोक साप्ताहिक, प्रकाशित मिति २०७५/०४/३०

पाँचखाल नगरपालिकाको अन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना, नयाँ पत्रिका-२०७५/०४/२३