FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

पाँचखाल नगरपालिका - वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना, प्रकाशित – नयाँ पत्रिका, २०७६/०८/२०

कृषि विकास निर्देशनालयको कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना, प्रकाशित – गोरखापत्र, २०७६/०८/१७

तामाघाटको घाट निर्माणको वोलपत्र आव्हानको सूचना, प्रकाशित – नयाँ पत्रिका, २०७६/०८/१३

युवा लक्षित कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना - २०७६_०८_०४