कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
Basudev Bhetwal कार्यकारी अधिकृत basubhetwal41@gmail.com 9841350027,9851250031
कपिलदेव भट्ट इन्जिनियर योजना शाखा kdb.panchkhalmun@gmail.com 9843130633, 9858750985
कमल बहादुर लामा लेखा अधिकृत लेखाशाखा 9857638004
सुबिता ढुंगाना ना.सु प्रशासन शाखा- बरिष्ठ प्रशासन सहायक dhunganasubi@gmail.com 9841745888
राजेन्द्र तिमल्सिना सव.इन्जिनियर योजना शाखा rajendratimalsinapanchkhal@gmail.com 9841006227
चन्द्र प्रसाद सापकोटा सव. ओभरसियर योजना शाखा csapkota16@gmail.com 9851150196
पुष्पमाया दनुवार ना.सु राजस्व शाखा-राजस्व सहायक 9849013304
0 खरिदार कम्प्युटर शाखा- सहायक कम्प्युटर अपरेटर
शिबराम दुलाल अमिन नक्शापास शाखा sivaramdulal@gmail.com 9841287592
0 इन्जिनियर 0
0 क.अधिकृत बाताबरण शाखा