FAQs Complain Problems

गणक तथा सुपरिवेक्षक पदको प्रयोगात्मक परिक्षाको एकीकृत नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना, २०७६/०३/२४